मेलों कावड़ियों को आ गयो Lyrics

मेलों कावड़ियों को आ गयो Lyrics (Hindi)

मेलों कावड़ियों को आ गयो,
भोले अब तक तू न जागियो,
कह कह गोरा हार गई रे,
उठ जा भोले मने तेरी ये भांग मार गई रे,

सबसे ज्यदा भांग नचावे,
तोहे लाज शर्म ना आवे,
बिलकुल लाज मार गई रे,
उठ जा भोले मने तेरी ये भांग मार गई रे,

ना बीवी देखे न बच्चा,
बन गया तू तो नशेडी पका,
घर में रोज राड़ बई रे,
उठ जा भोले मने तेरी ये भांग मार गई रे,

तुझ्संग जब से विवहा कर आई,
तेरी भांग  ने बड़ी सताई,
जैसो जादू डाल गई रे,
उठ जा भोले मने तेरी ये भांग मार गई रे,

Download PDF (मेलों कावड़ियों को आ गयो )

मेलों कावड़ियों को आ गयो

Download PDF: मेलों कावड़ियों को आ गयो Lyrics

मेलों कावड़ियों को आ गयो Lyrics Transliteration (English)

mēlōṃ kāvaḍhiyōṃ kō ā gayō,
bhōlē aba taka tū na jāgiyō,
kaha kaha gōrā hāra gaī rē,
uṭha jā bhōlē manē tērī yē bhāṃga māra gaī rē,

sabasē jyadā bhāṃga nacāvē,
tōhē lāja śarma nā āvē,
bilakula lāja māra gaī rē,
uṭha jā bhōlē manē tērī yē bhāṃga māra gaī rē,

nā bīvī dēkhē na baccā,
bana gayā tū tō naśēḍī pakā,
ghara mēṃ rōja rāḍha baī rē,
uṭha jā bhōlē manē tērī yē bhāṃga māra gaī rē,

tujhsaṃga jaba sē vivahā kara āī,
tērī bhāṃga  nē baḍhī satāī,
jaisō jādū ḍāla gaī rē,
uṭha jā bhōlē manē tērī yē bhāṃga māra gaī rē,

मेलों कावड़ियों को आ गयो Video

मेलों कावड़ियों को आ गयो Video

Browse Temples in India