Posted inA Lyrics

बिन सत्संग होवे ना ज्ञाना भजन Lyrics, Video, Bhajan, Bhakti Songs

बिन सत्संग होवे ना ज्ञाना भजन लिरिक्स Bin Satsang Hove Na Gyana बिन सत्संग होवे ना ज्ञाना भजन लिरिक्स (हिन्दी) बिन सत्संग होवे ना ज्ञाना, दोहा निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इन्द्र अधिकारी, इन्द्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख शंकर को भारी, […]