Tu Pyar Ka Sagar Hai, \\\\\\\"Tu Pyar Ka Saagar Hai\\\\\\\" - Hindi Bhazan
Tu Pyar Ka Sagar Hai, \\\"Tu Pyar Ka Saagar Hai\\\" - Hindi Bhazan