तुमको निहारने
तुमको निहारने

तुमको निहारने को दिल ये चाहता है Lyrics

तुमको निहारने को दिल ये चाहता है Lyrics (Hindi)

तुमको निहारने को दिल ये चाहता है,
मन में उतरने को दिल ये चाहता है,
तुम सामने हमारे तुम साथ में हमारे,
तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है,
तुमको निहारने को दिल ये चाहता है

ये ज्योति बिंदु प्यारा क्या रूप है तुम्हारा,
किरणों ने रूह का रूप है स्वारा,
किस्मत सवार ने को दिल ये चाहता है
मन में उतरने को दिल ये चाहता है,
तुम सामने हमारे तुम साथ में हमारे,

पलकों न बंद हो ना ये पल न जाने देंगे,
मिल कर विवाद हाल हो अब हम जुदा न होंगे,
संग युग गुजारने को दिल ये चाहता है,
तुमको निहारने को दिल ये चाहता है,

अरमानो की ये बस्ती ये बून्द को तरश ती,
वरदानो की बारिश हर घडी बरस ती,
सरवसव् पार नि को दिल ये चाहता है,
तुमको निहारने को दिल ये चाहता है,

तुमको निहारने को दिल ये चाहता है Lyrics Transliteration (English)

tumakō nihāranē kō dila yē cāhatā hai,
mana mēṃ utaranē kō dila yē cāhatā hai,
tuma sāmanē hamārē tuma sātha mēṃ hamārē,
tō bhī pukāranē kō dila yē cāhatā hai,
tumakō nihāranē kō dila yē cāhatā hai

yē jyōti biṃdu pyārā kyā rūpa hai tumhārā,
kiraṇōṃ nē rūha kā rūpa hai svārā,
kismata savāra nē kō dila yē cāhatā hai
mana mēṃ utaranē kō dila yē cāhatā hai,
tuma sāmanē hamārē tuma sātha mēṃ hamārē,

palakōṃ na baṃda hō nā yē pala na jānē dēṃgē,
mila kara vivāda hāla hō aba hama judā na hōṃgē,
saṃga yuga gujāranē kō dila yē cāhatā hai,
tumakō nihāranē kō dila yē cāhatā hai,

aramānō kī yē bastī yē būnda kō taraśa tī,
varadānō kī bāriśa hara ghaḍī barasa tī,
saravasav pāra ni kō dila yē cāhatā hai,
tumakō nihāranē kō dila yē cāhatā hai,

तुमको निहारने को दिल ये चाहता है Video

तुमको निहारने को दिल ये चाहता है Video

Browse Temples in India