राम नाम लाडूडो गोपाल नाम घी भजन लिरिक्स

Ram Naam Laddu Gopal Naam Ghi

राम नाम लाडूडो गोपाल नाम घी भजन लिरिक्स (हिन्दी)

राम नाम लाडूडो गोपाल नाम घी,
ए भई राम नाम लाडूडो,
गोपाल नाम खीर,
कृष्ण नाम रा खीर खांड तू,
घोल घोल ने पी,
राम नाम लाडूड़ो गोपाल नाम घी।।


राम नाम रो लाडू खायो,
शबरी भिलनी,
राम नाम रो लाडू खायो,
शबरी भिलनी,
गौतम नार अहिल्या बाई,
भवसु तीर गी,
गौतम नार अहिल्या बाई,
भवसु तीर गी,
राम नाम जपीया सु सारा,
कारज सरसी,
राम नाम लाडूड़ो गोपाल नाम घी।।


केवट और जटायु खायो,
जामवंत बलराज,
केवट और जटायु खायो,
जामवंत बलराज,
हनुमंत ओर विभीषण खायो,
अंगदजी रे साथ,
हनुमंत ओर विभीषण खायो,
अंगदजी रे साथ,
राम नाम रो नाम भई,
सीरो लापसी,
राम नाम लाडूड़ो गोपाल नाम घी।।


भगता रे कारज री भाया,
सावरिया ने लाज,
भगता रे कारज री भाया,
सावरिया ने लाज,
राम कहे सीता सु भाई,
मै भगता रो दास,
राम कहे सीता सु भाई,
मै भगता रो दास,
भक्त पुकारे जद जद म्हाने,
आणो पडसी,
राम नाम लाडूड़ो गोपाल नाम घी।।


भवसागर भरीयोडो भारी,
सतसंग नाम जहाज़,
भवसागर भरीयोडो भारी,
सतसंग नाम जहाज़,
राम नाम पथवार पकडले,
सतगुरूजी रे साथ,
राम नाम पथवार पकडले,
सतगुरूजी रे साथ,
मोह माया रा सगला फन्दा,
कट जासी,
राम नाम लाडूड़ो गोपाल नाम घी।।


राम नाम लाडूडो गोपाल नाम घी,
ए भई राम नाम लाडूडो,
गोपाल नाम खीर,
कृष्ण नाम रा खीर खांड तू,
घोल घोल ने पी,
राम नाम लाडूड़ो गोपाल नाम घी।।

गायक मोईनुद्दीन जी मनचला।
प्रेषक मनीष सीरवी।
(रायपुर जिला पाली राजस्थान)
9640557818

Download PDF (राम नाम लाडूडो गोपाल नाम घी भजन )

Download the PDF of song ‘Ram Naam Laddu Gopal Naam Ghi ‘.

Download PDF: राम नाम लाडूडो गोपाल नाम घी भजन

Ram Naam Laddu Gopal Naam Ghi Lyrics (English Transliteration)

rAma nAma lADUDo gopAla nAma ghI,
e bhaI rAma nAma lADUDo,
gopAla nAma khIra,
kRRiShNa nAma rA khIra khAMDa tU,
ghola ghola ne pI,
rAma nAma lADUड़o gopAla nAma ghI||


rAma nAma ro lADU khAyo,
shabarI bhilanI,
rAma nAma ro lADU khAyo,
shabarI bhilanI,
gautama nAra ahilyA bAI,
bhavasu tIra gI,
gautama nAra ahilyA bAI,
bhavasu tIra gI,
rAma nAma japIyA su sArA,
kAraja sarasI,
rAma nAma lADUड़o gopAla nAma ghI||


kevaTa aura jaTAyu khAyo,
jAmavaMta balarAja,
kevaTa aura jaTAyu khAyo,
jAmavaMta balarAja,
hanumaMta ora vibhIShaNa khAyo,
aMgadajI re sAtha,
hanumaMta ora vibhIShaNa khAyo,
aMgadajI re sAtha,
rAma nAma ro nAma bhaI,
sIro lApasI,
rAma nAma lADUड़o gopAla nAma ghI||


bhagatA re kAraja rI bhAyA,
sAvariyA ne lAja,
bhagatA re kAraja rI bhAyA,
sAvariyA ne lAja,
rAma kahe sItA su bhAI,
mai bhagatA ro dAsa,
rAma kahe sItA su bhAI,
mai bhagatA ro dAsa,
bhakta pukAre jada jada mhAne,
ANo paDasI,
rAma nAma lADUड़o gopAla nAma ghI||


bhavasAgara bharIyoDo bhArI,
satasaMga nAma jahAja़,
bhavasAgara bharIyoDo bhArI,
satasaMga nAma jahAja़,
rAma nAma pathavAra pakaDale,
satagurUjI re sAtha,
rAma nAma pathavAra pakaDale,
satagurUjI re sAtha,
moha mAyA rA sagalA phandA,
kaTa jAsI,
rAma nAma lADUड़o gopAla nAma ghI||


rAma nAma lADUDo gopAla nAma ghI,
e bhaI rAma nAma lADUDo,
gopAla nAma khIra,
kRRiShNa nAma rA khIra khAMDa tU,
ghola ghola ne pI,
rAma nAma lADUड़o gopAla nAma ghI||

gAyaka moInuddIna jI manachalA|
preShaka manISha sIravI|
(rAyapura jilA pAlI rAjasthAna)
9640557818

राम नाम लाडूडो गोपाल नाम घी भजन Video

राम नाम लाडूडो गोपाल नाम घी भजन Video

Browse Temples in India